Zamek w Pokrzywnie


Zamek konwentualny w Pokrzywnie został wzniesiony w stylu gotyckim w XIII wieku. Składał się z zamku górnego, przedzamcza wewnętrznego i zewnętrznego. Zamek górny zbudowany z głazów granitowych i cegły, zamek średni i przedzamcze z cegły, przeważnie o układzie gotyckim z użyciem zendrówki, na podmurowaniu z kamieni polnych. Zamek górny składał się z budynku mieszkalnego i skośnie usytuowanego do niego budynku bramnego. Budynek mieszkalny o zachowanych dolnych częściach murów obwodowych, bramny do korony murów pierwszego piętra. W kondygnacji przyziemia skrzydła głównego zaczepy nisko posadowionych sklepień oraz okienka strzelnicze. W skrzydle głównym refektarz z pozostałościami wysokich okien i nikłymi fragmentami służek sklepiennych. Jako wspornik jednej rzeźba przedstawiająca koziorożca. Budynek bramny z nie osiowo umieszczonym ostrołukowym przejazdem. W przejeździe nowsze sklepienie odcinkowe oraz trzy konsole sklepienne z nieobrobionych głazów granitowych. Na piętrze nad bramną kaplica nakryta dwoma przęsłami sklepień krzyżowych o żebrach spływających na ceglane kolumienki z kielichowymi kapitelami i bazami obwiedzionymi wałkiem. Pod brama piwnica o sklepiona kolebkowo. Ponad przejazdem okienko zamknie trójlistnie. Dojazd do bramy osłonięty od południa murem z zachowaną wnęką zamkniętą dwułuczem w nim obszerna wnęka zamknięta dwułuczem, w której okna o łukach odcinkowych.