Zachowanie się ludności po sygnałach alarmowych


Zachowanie się ludności po sygnałach alarmowych

Rodzaj alarmu Mieszkańcy miast Mieszkańcy wsi
Alarm
o zagrożeniach czasu rzeczywistego
 • Włączyć sprzęt RTV i nasłuchiwać komunikatów
 • Nawiązać kontakt (powiadomić znajomych)
 • Stosować się do zaleceń ratowników
 • Włączyć sprzęt RTV i nasłuchiwać komunikatów
 • Nawiązać kontakt (powiadomić znajomych)
 • Stosować się do zaleceń ratowników
Alarm powietrzny
 • Przerwać pracę
 • Zabrać koc, dokumenty, żywność, rzeczy osobiste itp.
 • Wyłączyć urządzenia grzewcze i oświetleniowe, zamknąć dom
 • Powiadomić sąsiadów
 • Udać się do schronu
 • Słuchać poleceń ratowników
 • Zabrać z pola inwentarz żywy
 • Zamknąć lub ukryć go za przeszkodami terenowymi
 • Wyłączyć urządzenia grzewcze i oświetleniowe, zamknąć dom
 • Powiadomić sąsiadów
 • Schować się za przeszkodami terenowymi lub w schronie
Alarm
o skażeniach
 • Nałożyć środek ochrony dróg oddechowych
 • Omijać kałuże i wysokie trawy
 • Nic nie dotykać
 • Nie pić wody
 • Nie spożywać pokarmów
 • Zaopatrzyć się w dokumenty
 • Przed opuszczeniem strefy skażonej poddać się badaniom
 • Nałożyć środek ochrony dróg oddechowych
 • Zabezpieczyć zwierzęta
 • Omijać kałuże i wysokie trawy
 • Nic nie dotykać
 • Nie pić wody
 • Nie spożywać pokarmów
 • Zaopatrzyć się w dokumenty
 • Przed opuszczeniem strefy skażonej poddać się badaniom
Powódź
 • Wyłączyć prąd i gaz
 • Przygotować dokumenty
 • Uciekać wyżej
 • Przygotować źródło światła
 • Ocenić siły
 • Słuchać poleceń ratowników
 • Nie spożywać brudnej wody
 • W razie zranienia poradzić się lekarza
 • Wyłączyć prąd i gaz
 • Przygotować dokumenty
 • Uciekać wyżej
 • Przygotować źródło światła
 • Ocenić siły
 • Słuchać poleceń ratowników
 • Nie spożywać brudnej wody
 • W razie zranienia poradzić się lekarza
Pożar
 • Słuchać poleceń ratowników
 • Osłonić drogi oddechowe
 • Opuścić strefę pożaru
 • Nie zbliżać się do konstrukcji grożących zawaleniem
 • Słuchać poleceń ratowników
 • Osłonić drogi oddechowe
 • Opuścić strefę pożaru
 • Nie zbliżać się do konstrukcji grożących zawaleniem
 • Zwierzęta ze stodoły wyprowadzić z głową zasłoniętą szmatą