Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2017”


Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Kulerskiego w Grucie otrzymała dwa nowe urządzenia CZYTAKI, które umożliwią osobom z dysfunkcjami wzroku „czytanie książek”.

Koordynatorem projektu jest Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca  – http://stowarzyszenielarix.pl

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W każdej z naszych bibliotek uzyskają Państwo informacje o zasadach korzystania z CZYTAKA.

 

/-/ Celestyna Cichocka