Wykaz dzielnicowych dla Gminy Gruta


Mieszkańcy woj. kujawsko-pomorskiego mogą oczekiwać od dzielnicowych pomocy w następujących sprawach:

  • Rozwiązywanie konfliktów sąsiedzkich,
  • Podstawowe poradnictwo prawne,
  • Udzielanie pomocy ofiarom przestępstw,
  • Udzielanie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie
  • Rozwiązywanie problemów rodzinnych o podłożu patologicznym /alkoholizm, narkomania/
  • Pomoc nieletnim zagrożonym demoralizacją,
  • Inspirowanie najskuteczniejszych metod technicznych zabezpieczenia mienia
  • Przeciwdziałanie zjawiskom sprzyjającym popełnieniu przestępstw i wykroczeń.

 

1

maciek_kmp

tomek_kmp

 

Rozszerzoną listę dzielnicowych dla terenu powiatu, numery telefonów oraz rejony działania znajdą państwo po przejściu w link : KLIKNIJ TUTAJ