WRZESIEŃ 2013 – COMENIUS REGIO


Spotkanie przedstawicieli partnerskich instytucji – Gminy Gruta, Szkoły Podstawowej w Grucie, Międzygminnego Porozumienia Samorządowego – biorących udział w projekcie. Na spotkaniu omówiono główne cele i zadania projektu, przydzielono zadania i obowiązki. Koordynator projektu pan Jarosław Poznański przedstawił prezentację nt. ogólnych założeń projektu, pozyskanych funduszy i planu działań na najbliższe miesiące.

„Celem Comenius Regio jest wzmacnianie europejskiego wymiaru w edukacji poprzez promowanie współpracy między lokalnymi i regionalnymi władzami oświatowymi w Europie. Realizacja projektów pomaga lokalnym władzom oświatowym rozwiązywać problemy i poszerzać ofertę dotycząca edukacji szkolnej. Dzięki współpracy ze szkołami, przedszkolami innymi partnerami w regionie, mogącymi wesprzeć realizację projektu, oraz współpracy międzynarodowej można osiągać znakomite rezultaty”.