Wójt Gminy Gruta ogłasza konkursy na kandydatów na stanowiska: Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nicwałdzie, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Słupie