Wójt Gminy Gruta ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora: Szkoły Podstawowej w Boguszewie oraz Szkoły Podstawowej w Plemiętach