Warsztaty 23.03.2016r.


peadoferta

W dniu 23.03.2016 r. na sali narad Urzędu Gminy w Grucie o godz. 1000  (I grupa) i o godz. 1300  (II grupa) odbędą się warsztaty ekonomiczne, których celem jest nabycie przez uczestników umiejętności planowania i gospodarowania budżetem domowym.

Wydarzenie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020