W świecie skarbów, podziemi i duchów gminy Gruta


Bardzo miło nam poinformować, że praca „W świecie skarbów, podziemi i duchów gminy Gruta” Agaty Weselak, napisana pod kierunkiem nauczyciela historii Tomasza Piwowarskiego, zdobyła drugie miejsce w Konkursie „Kujawsko-Pomorskim Szlakiem Historii. Tajemnice Regionu”. Ambitnej rywalizacji patronowali marszałek naszego województwa i kurator oświatowy.