Sprawozdanie z wynikami badań wody z dnia 15.11.2018 r. oraz 22.11.2018 r.