Sprawozdania z pobierania i badań wody z dnia 21 listopada 2019 roku z ujęć wody na terenie Gminy Gruta