Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg


Wójt Gminy Gruta, Waldemar Kurkowski, pozyskał z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, dofinansowanie w kwocie 1 511 244,00 zł – 50% wartości remontu odcinków dróg gminnych: nr 041418C w Kitnowie, nr 041445C w Wiktorowie oraz w Okoninie. Aktualnie trwa już drugie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację tego zadania. Gmina unieważniła pierwsze postępowanie, ponieważ zaoferowana cena przewyższała znacząco zaplanowane w budżecie środki na realizację tego zadania.