Przebudowa drogi gminnej nr 041431C Annowo- Gruta do drogi powiatowej nr 1383C, długość 1,856 km.


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja: Przebudowa drogi gminnej nr 041431C Annowo – Gruta do drogi powiatowej nr 1383C, długość 1,856 km.

Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury,
w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Dofinansowanie projektu z Urzędu Marszałkowskiego  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie: 419 592,00 zł tj., 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Całość inwestycji opiewa na 659.426,37 zł.

Operacja typu Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach podziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, tj. wspierania lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

W wyniku zrealizowanej operacji osiągnięto cel – poprawę bezpieczeństwa, utworzenie sprawnego połączenia komunikacyjnego pomiędzy drogami powiatowymi oraz gminnymi z powiatową. Przebudowany odcinek posiada długość 1856 m.