PAŹDZIERNIK 2013 – konsultacje


W październiku odbyły się konsultacje z koordynatorem projektu panem Jarosławem Poznańskim z dyrektorem szkoły panią Marzeną Samborską w sprawie wyboru uczniów ze Szkoły Podstawowej, którzy zostaną włączeni w realizację zadań projektowych. W wyniku tych konsultacji uzgodniono, że do projektu zostaną włączeni wszyscy uczniowie w sposób bezpośredni i pośredni. Uczniowie klas I – III Szkoły Podstawowej będą mogli brać udział w konkursach oraz uczestniczyć w przygotowywanych imprezach. Uczniowie klas IV – VI będą brać udział w konkursach, będą zaangażowani w przygotowanie części artystycznej, przedstawień, happeningów. Do udziału w wycieczce do Centrum Multimedialnego Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy zostaną zakwalifikowani uczniowie klas IV – VI z najwyższą średnią ocen.