Ogłoszenie dot. awarii


Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Grucie informuje, że wszelkie awarie związane z dostarczaniem wody i odbiorem ścieków po godzinach pracy należy zgłaszać na telefon alarmowy nr
537 205 108.