Ocena Jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Plemięta, gm. Gruta z dnia 17 maja 2023 r.