OCENA jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Boguszewo, gm. Gruta z dnia 19 maja 2023 r.