OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie przystąpienia Gminy Gruta do sporządzenia projektu Gminnego Programu Rewitalizacji