Konsultacje społeczne – ciąg dalszy.


konsultacje

Zapraszamy Państwa do zgłaszania swoich opinii dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) dla Plemiąt i Wiktorowa, przy użyciu narzędzia IT znajdującego się pod adresem: https://kmap.pl/