Komunikat dla odbiorców wody dostarczanej przez wodociąg lokalny rolniczej spółdzielni produkcyjnej “Nowa Droga”, Gołębiewko