Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego dot. Jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, z wodociągu publicznego Mełno oraz Gruta