GOPS w Grucie


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grucie
Gruta 244
tel. (56) 46 58 734

gops@gruta.pl
Godziny urzędowania:

poniedziałek – środa:  700-1500

czwartek 700-1600

piątek 700-1400

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020: Kliknij
Karta Dużej Rodziny: Kliknij