Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste – wnioski i druki