E-aktywni – informacja nt. dokumentacji zdjęciowej szkoleń


Gmina Gruta w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Przyjaciele Boguszewa”
realizuje projekt

„Mieszkańcy Gminy Gruta aktywni w sieci”

w programie grantowym „E-AKTYWNI MIESZKAŃCY WOJWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO I ŁÓDŹKIEGO”

W związku z realizacją projektu informujemy, że na szkoleniach będą wykonywane zdjęcia,
które zostaną wykorzystane w celach dokumentacji szkoleń oraz promocji projektu.

ea

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014-2020.
Oś Priorytetowa nr 3: Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa.
Działanie 3.1. „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.