DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy