Aktualne wyniki badań wody


Gmina Gruta prezentuje w załączeniu aktualne wyniki badań wody
na terenie Gminy Gruta.