W dniu 24.09.2021 r. na sali narad Urzędu Gminy w Grucie  o godz. 800  (I grupa) i o godz. 1030  (II grupa) odbędą się warsztaty ekonomiczne, których celem jest nabycie przez uczestników umiejętności świadomego zarządzania budżetem domowym.

Wydarzenie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020