Rada Gminy Gruta


– Piotr Szynkowski – Przewodniczący Rady

W sprawie skarg i wniosków
Przewodniczący Rady Gminy Gruta
przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek
w godzinach 9.00 do 10.00.

 

– Ewa Schmidt – Z-ca Przewodniczącego

– Anna Rafalska – Z-ca Przewodniczącego

 

Pozostali Radni:

– Artur Błędowski

– Mirosława Kozicka

– Jan Kwiatkowski

– Waldemar Kurkowski

– Janusz Miąsko

– Krzysztofa Nowacka

– Mariusz Owczarek

– Adam Schmidt

– Ryszard Sobociński

– Zbigniew Szlitkus

– Henryk Wyłupski

– Henryk Zalewski