ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO.


Drodzy Rolnicy zbliża się termin składania wniosków
o zwrot podatku akcyzowego od zakupionego oleju napędowego

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Informuje, że każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury vat  od zakupionego oleju.

W terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych.

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT (lub ich kopie) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi:

110,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w październiku 2022 r.  przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.