Zmiany w rejestrze PESEL


Drodzy Mieszkańcy!

W dniu dzisiejszym rozpoczęto dostarczanie zawiadomień o zmianie danych w rejestrze PESEL.

Jest to druk systemowy generowany z Rejestru Systemów Państwowych – PESEL.

Zmiana ta podyktowana jest tworzeniem Centralnego Rejestru Wyborców a także niedogodnościami, z którymi wszyscy borykaliśmy się od lat, w tym problemami z dostarczaniem przesyłek, wzywaniem pogotowia ratunkowego
i innych służb, czy nawet szukaniem właściwego adresu w systemie GPS.

Mając na uwadze obowiązujące przepisy oraz towarzyszące im procedury trwające często kilka, kilkanaście lat, powstało rozwiązanie na poziomie gminy, które ma za zadanie jak najszybciej zapewnić przejrzystość podczas najbliższych wyborów a także trwale ujednolicić kwestie adresowe w gminie.

Z związku z tym:

Mieszkańcy dotychczasowego Mełna Cukrowni powinni posługiwać się adresem:

Cukrownia [nr domu]

86-330 Mełno

 

Mieszkańcy dotychczasowego Mełna ZZD powinni posługiwać się adresem:

Mełno [nr domu] Z

86-330 Mełno

 

Przykład dla mieszkańca byłego Mełna ZZD 1 z wyodrębnionym lokalem nr 15  :

Mełno 1z / 15

86-330 Mełno

 

Mieszkańcy dotychczasowej Dąbrówki PGR powinni posługiwać się adresem :

Dąbrówka Królewska [nr domu] P

86-330 Mełno

 

Czy należy wymieniać dowód osobisty ?

– Nie. Dowody osobiste nadal utrzymują ważność do dnia wskazanego na blankiecie. Osoby posiadające dowód osobisty wydany w okresie od 2001 do marca 2015, gdzie jeszcze był wskazywany adres i które mają wpis „Mełno Cukrownia”, „Mełno ZZD” lub „Dąbrówka PGR” jeżeli będą chciały wylegitymować się nowym adresem powinny razem z dowodem osobistym pokazać otrzymane zawiadomienie, tak, jak ma to miejsce w przypadku osób, które przeprowadziły się np. do Torunia a w dowodzie nadal pozostała poprzednia miejscowość zameldowania np. Gruta. Dowody osobiste wydawane po marcu 2015 r. nie mają w treści adresu.

Należy natomiast zgłosić zmianę adresu w placówkach, gdzie swój adres Państwo podawali, w tym Urząd Skarbowy, ZUS/KRUS, operatorzy sieci komórkowych, bank, pracodawca, itd.

Dlaczego nie było konsultacji społecznych w tej sprawie?

– Zmiana została dokonana na podstawie przepisów, które nie zobowiązywały gminy do przeprowadzenia konsultacji. Mieszkańcy dotychczasowych Mełna ZZD, Mełna Cukrowni i Dąbrówki PGR, otrzymali informację o zmianie podczas zebrań sołeckich w kwietniu br.

Jaka jest podstawa prawna tej zmiany?

– art. 47a ust. 1 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1990),

– §9 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2021 r., poz. 1369)

– art. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 497),

– Zarządzenie Wójta nr 37/2023 z dnia 13.04.2023 r. oraz 44/2023 z dnia 27.04.2023 oba w sprawie zmiany administracyjnej numerów porządkowych na terenie gminy Gruta