Zasłużony dla Powiatu Grudziądzkiego


W dniu 9 listopada 2022 roku podczas obrad XLII Sesji Rada Powiatu Grudziądzkiego podjęła uchwałę w sprawie nadania honorowego tytułu “Zasłużony dla Powiatu Grudziądzkiego”. Z przyjemnością informujemy, iż z terenu naszej gminy 3 osoby odebrały w/w odznaczenia. Są to Pani Agnieszka Wesołowska, Pani Elżbieta Fabińska oraz w imieniu Stowarzyszenia „Uśmiech” Pani Sylwia Jaszewska.

Niniejszy tytuł został przyznany w uznaniu za szczególne zasługi dla Powiatu Grudziądzkiego, w szczególności za działalność na rzecz rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego, a także budowania dobrego wizerunku Powiatu i jego promowania.

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów !