Zarządzenie Nr 80/2022 Wójta Gminy Gruta z dnia 13 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Gruta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023″.


Zarządzenie Nr 80/2022 Wójta Gminy Gruta z dnia 13 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Gruta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023″.