Zarządzenie Nr 4/2022 Wójta Gminy Gruta z dnia 13 stycznia 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 r.