Zarządzenie Nr 39/2022 Wójta Gminy Gruta z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów podległych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez gminę Gruta


W załączeniu prezentujemy zarządzenie Nr 39/2022 Wójta Gminy Gruta z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów podległych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez gminę Gruta.