Zakończono prace termomodernizacyjne na budynku gminnym w Grucie.


Poprawę estetyki i komfortu termicznego, a także oszczędności na utracie ciepła zyskali nie tylko mieszkańcy zajmujący gminne mieszkania, ale także wiele instytucji: oddział Szkoły Podstawowej w Grucie, Ośrodek Zdrowia i Posterunek Policji. W ramach inwestycji wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, docieplono dach i ściany budynku, wykonano prace elewacyjne i roboty ziemne, zmodernizowano podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz zamontowano pompy ciepła. Koszt inwestycji wyniósł ponad 1,4 mln zł, z czego 1,2 mln złotych zostało sfinansowane w ramach środków pozyskanych przez samorząd z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wykonawcą robót była firma KOGA Inwestycje Budowlane z siedzibą w Bydgoszczy. Przed nami II etap remontu, czyli prace wewnątrz budynku Ośrodka Zdrowia. Przetarg na to zadanie został już ogłoszony. Zakłada on przebudowę i adaptację pomieszczeń SP ZOZ w Grucie oraz kompleksowy remont pomieszczeń ośrodka. Prace budowlane zaplanowane są na dwa lata budżetowe i zostaną po części sfinansowane z otrzymanych dotacji w kwocie łącznej 350 tyś zł.