Zakończono ostatni etap remontu Ośrodka Zdrowia w Grucie


Zakończono ostatni etap remontu Ośrodka Zdrowia w Grucie. W najbliższych dniach gabinety lekarskie będą gotowe do przyjmowania pacjentów. Koszt inwestycji wyniósł niecałe 950 tyś złotych i został po części sfinansowany z dotacji otrzymanej przez samorząd gminy Gruta w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz środków “covidowych”. Wykonawcą prac była firma OBIEKT Gabriela Sala z siedzibą w Grudziądzu. Pacjentom i personelowi ośrodka zdrowia dziękujemy za okazaną cierpliwość na czas remontu i związanymi z nim licznymi utrudnieniami. Informujemy jednocześnie, że w odpowiedzi na Państwa uwagi i skargi dotyczące funkcjonowania ośrodka, obecnie trwają prace związane z usprawnieniem procesu rejestracji i dostępności lekarzy, tak aby pacjenci SP ZOZ w Grucie mogli cieszyć się nie tylko nowym i komfortowym budynkiem, ale również dobrą jakością świadczonych w nim usług medycznych.