Zakończono budowę nowego chodnika oraz bezpiecznego przejścia dla pieszych w Nicwałdzie.


Prace zostały zlecone i sfinansowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu. W ramach zadania wybudowano 100 mb nowego chodnika, który połączył drugą część Nicwałdu z budynkiem szkoły, co znacznie poprawiło komfort i bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły.