Zakończenie roku szkolnego.


W dniu dzisiejszym odbyły się uroczyste zakończenia roku szkolnego w szkołach podstawowych w Gminie Gruta. W związku z odbywaniem się uroczystości w jednym terminie w różnych szkołach Pan Wójt Gminy Gruta Waldemar Kurkowski wziął udział w uroczystości w Szkole Podstawowej w Słupie oraz Szkole Podstawowej w Nicwałdzie, Pan Zastępca Tomasz Groszewski udał się do Szkoły Podstawowej w Boguszewie, Pani Sekretarz Sabina Kamińska do Szkoły Podstawowej w Grucie oraz Pani Skarbnik Halina Saucha do Szkoły Podstawowej w Plemiętach.
Podczas uroczystości uczniowie z najlepszymi wynikami w każdej ze szkół oraz wzorowym i bardzo dobrym zachowaniem oraz bardzo dobrymi wynikami w nauce otrzymali nagrody od Wójta Gminy.
Gratulujemy wszystkim wyróżnionym uczniom i życzymy dalszych sukcesów w nauce.