X edycja projektu Kamienie Pamięci – „Harcerze Niepodległej”.


Projekt „Kamienie pamięci”, w którym od wielu lat uczestniczą uczniowie szkoły w Grucie służy upamiętnianiu osób , których  poświęceniu zawdzięczamy niezawisłość naszego kraju. Tegoroczna X edycja poświęcona była upamiętnieniu osób zaangażowanych w ruch skautowski i harcerski. Uczniowie razem ze swoim opiekunem Tomaszem Piwowarskim postanowili przypomnieć postać harcmistrza Czesława Porożyńskiego – komendanta hufca w Świeciu, który został aresztowany przez Niemców  jesienią 1943 r. i zmarł w KL Stutthof w czasie Marszu Śmierci. Razem ze swoimi kolegami z Boguszewa oraz polonistką Małgorzatą Kwiryng stworzyli opowieść graficzną przedstawiającą losy harcmistrza Porożyńskiego. Na premierę, która odbyła się 14 marca przyjechał dyrektor Piotr Tarnowski z Muzeum Stutthof w Sztutowie oraz dr Danuta Drywa, która przybliżyła losy harcerzy na Pomorzu w czasie niemieckiej okupacji. Wszyscy  uczestnicy czwartkowego spotkania mogli zapoznać się z komiksem, dowiedzieć się kim byli Czesław i Benedykt Porożyńscy, obejrzeć wystawę Zawsze wierni  poświęconą Polakom – mieszkańcom Wolnego Miasta Gdańska oraz obejrzeć broń z czasów II wojny światowej, którą posługiwali się harcerze z Grup Szturmowych. Spotkanie z historią najnowszą zakończył krótki koncert II Szczepu Wicki pod wodzą druha Piotra Jezierskiego. Wszyscy, których interesuje najnowsza historia Polski będą mogli zapoznać się z opowieścią graficzną wypożyczając komiks z Biblioteki Publicznej lub z bibliotek szkolnych w Grucie i Boguszewie. Uczniowie i opiekunowie projektu zapraszają wszystkich chętnych do współpracy przy realizacji kolejnych.