Wyruszył pierwszy autobus Lini P11.


“Wokół wspólnych spraw” – z takim hasłem Starostwo Powiatowe w Grudziądzu wyruszył dziś pierwszy autobus. Linia P11, autobus powiatowych pojazdów pasażerskich z dniem 3 stycznia 2022 roku zaczął swoje funkcjonowanie na terenie gminy Gruta na odcinku Słup-Jasiewo-Gruta-Orle-Salno-Dąbrówka Królewska-Annowo-Nicwałd przez Wielkie Lniska do Grudziądza. Powstała linia jest odpowiedzią na oczekiwania Mieszkańców gminy Gruta i pierwszym ważnym etapem zmierzającym w niedalekiej przyszłości do kompleksowego odtworzenia transportu publicznego na terenie całej naszej gminy. Z ramienia Gmina Gruta uroczystego otwarcia linii dokonał Z-ca Wójta Pan Tomasz Groszewski, w towarzystwie Starosty Powiatu Grudziądzkiego Pana Adama Olejnik, Wójta Gmina Grudziądz Pana Andrzej Rodziewicz oraz Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Pana Krzysztof Chodubski. Wśród pierwszych pasażerów znalazła się również m.in. Pani Agnieszka Wesołowska Tusień, Radna Rady Gminy Gruta oraz Sołtys Słupa oraz mieszkańcy powiatu grudziądzkiego, dla których linia powstała! Ich dzisiejsza obecność to największy sukces utworzonego porozumienia w sprawie odtworzenia transportu! Zapraszamy do korzystania z nowego połączenia do Grudziądza.