Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę z dnia 02.01.2023 r.