Wybory nowych sołtysów w Mełnie i Boguszewie.


Mieszkańcy Mełna Cukrowni i Boguszewa wybrali nowych sołtysów. W Mełnie, po złożeniu rezygnacji przez Pana Henryka Zalewskiego, funkcję tą jednogłośnie powierzono Panu Krzysztofowi Wyżga Radnemu Rady Gminy Gruta, wieloletniemu członkowi rady sołeckiej Mełna. Pan Henryk Zalewski urząd sołtysa pełnił nieprzerwalnie przez pond 29 lat. Do rezygnacji z pełnionej funkcji przyczyniły się względy osobiste – zmiana miejsca zamieszkania. Podsumowań i podziękowań nie było końca. Kwiaty otrzymane przez Pana Henryka Zalewskiego po zakończonym zebraniu, ustępujący i nowy sołtys złożyli pod pomnikiem na Cmentarzu Wojennym w Mełnie. Niech ten symboliczny gest stanowi wyraz szacunku do Mieszkańców Mełna oraz kontynuacji dobrych praktyk, których przykładem jest Pan Henio. Również w Boguszewie, po nagłej śmierci śp. Pani Jadwigi Wasiuta, Mieszkańcy wsi wybrali nowego sołtysa. Wójt Gminy Gruta Pan Waldemar Kurkowski rozpoczął zebranie od uczczenia pamięci zmarłej Pani Sołtys “minutą ciszy”, następnie przystąpiono do wyboru nowego sołtysa. W Boguszewie wskazano trzech kandydatów: Panią Justynę Piotrowską, Pana Pawła Tomaszewskiego oraz Panią Grażynę Żurowską. Decyzją większości, funkcję Sołtysa powierzono Pani Justyna Piotrowska, która również od kilku lat jest Prezesem Stowarzyszenia “Przyjaciele Boguszewa”. Wraz z nowymi sołtysami w obu wsiach powołano również rady sołeckie. Nowym władzom sołeckim życzymy wszelkiej pomyślności w kontynuacji starych i realizacji nowych planów i zamierzeń, a także przychylności Mieszkańców i podejmowania samych słusznych decyzji. Panu Henrykowi Zalewskiemu dziękujemy za pełną poświęceń pracę i służbę na rzecz Mełna i jego mieszkańców, życząc szczęścia i nieustającego zdrowia w nowym etapie życia.