Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2019 r.