Wójt Gminy Gruta ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Nicwałd, gm. Gruta stanowiącej część działki nr 99 o pow. 0,5000 ha zapisanej w KW nr TO 1 U/00028028/5