Wójt Gminy Gruta ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 r.