Wizyta Pani Poseł Anny Gembickiej


Dziś gminę Gruta wizytowała Pani Poseł Anna Gembicka – Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która wraz z Wójtem Gminy Gruta dokonała odbioru gminnych inwestycji, sfinansowanych lub współfinansowanych z rządowych środków finansowych pochodzących z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wizyta Pani Minister stała się również okazją do uroczystego wprowadzenia flagi narodowej na nowy maszt w Grucie, który został sfinansowany w ramach programu rządowego “Pod biało-czerwoną”. Odwiedzono również plac budowy nowego przedszkola w Grucie, którego budowa również jest sfinansowana z rządowych środków pozyskanych przez nasz samorząd. W imieniu Mieszkańców naszej gminy oraz władz samorządowych gminy Gruta na ręce Pani Minister raz jeszcze składamy słowa podziękowania za ogromne zaangażowanie, okazane wsparcie oraz pomoc w poszukiwaniu nowych środków finansowych, które służą rozwojowi i modernizacji naszej gminy.