Warsztaty ekonomiczne


W dniu 27.08.2020 r. na sali narad Urzędu Gminy w Grucie o godz. 900  (I grupa), godz. 1100  (II grupa), godz. 1300 (III grupa) odbędą się warsztaty ekonomiczne, których celem jest nabycie przez uczestników umiejętności planowania i gospodarowania budżetem domowym.

Wydarzenie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020