UWAGA – ZMIANA NR KONT BANKOWYCH DOT. OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI


Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zostały wyodrębnione nowe indywidualne numery rachunków bankowych, na  które należy dokonywać wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 Urząd Gminy Gruta informuje, że ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r. poz. 1579) ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z powyższym  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gruta należy wpłacać na indywidualne konto,  którego nr otrzymaliście Państwo, za pośrednictwem Poczty Polskiej.