UWAGA WAŻNE! WNIOSKI ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO- WĘGLA KAMIENNEGO


Szanowni mieszkańcy Gminy Gruta!!!

Wszyscy zainteresowani zakupem  węgla kamiennego w preferencyjnej  w cenie 2 tys. zł za tonę proszeni są o złożenie wniosku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grucie (biura przed bankiem w budynku Urzędu Gminy Gruta).

Druki wniosków  są  dostępne w biurach GOPS, w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy oraz w wersji elektronicznej  na stronie Gminy Gruta pod poniższym linkiem:

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA-1

Wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego będą przyjmowane do dnia 15 grudnia 2022

Przypominamy, że uprawnionymi do nabycia węgla po cenie preferencyjnej  są osoby spełniające warunki do przyznania  dodatku węglowego.