Uwaga Mieszkańcy!


Szanowni Mieszkańcy,
W związku z koszeniem poboczy, zwracamy się z prośbą do osób, które posiadają grunty rolne przy pasach drogowych o niewyrzucanie kamieni na pobocze, gdyż uszkadzają maszynę koszącą.